Menu

RODO – Polityka ochrony danych osobowych

Witamy i dziękujemy za zainteresowanie prywatnością w Mediaboard („Mediaboard”, „my”), o naszej witrynie internetowej www.monitora.pl („strona”) i wszystkich innych powiązanych witrynach, oprogramowaniu do pobrania, aplikacjach mobilnych (w tym aplikacjach na tablety) i innych usługach, które są chronione zgodnie z naszą polityką (dalej również jako Polityka prywatności). Jak również wszelka inna komunikacja, zarówno osobista, jak i e-mailowa, pisemna i telefoniczna (razem z naszą witryną i „usługami”).

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje informacje, które zbieramy za pośrednictwem naszych usług, sposób, w jaki wykorzystujemy i udostępniamy te informacje oraz kroki, jakie podejmujemy, aby je chronić. Odwiedzając stronę lub kupując naszą usługę, akceptujesz politykę prywatności określoną w Regulaminie. Warunki stanowią wyciąg z wewnętrznych wytycznych i zasad oraz opisują, w jaki sposób traktujemy dane osobowe naszych użytkowników. Mają charakter informacyjny, nie są prawnie wiążące i nie opisują przede wszystkim funkcjonalności aplikacji, ale ogólne procedury i zasady na poziomie zarządzania dostępem do aplikacji, stron internetowych, plików cookies itp.

Niniejsza polityka jest włączona do Warunków korzystania z usługi Mediaboard.

1. Definicje

 • „Klient” – klient firmy Mediaboard.
 • „Dane klienta” – dane osobowe, raporty, adresy i inne dokumenty w formie elektronicznej, które użytkownik serwisu przechowuje w systemie.
 • „Dane osobowe” – wszystkie informacje związane z rozpoznaniem i identyfikacją osoby.
 • „Przestrzeń publiczna” – przestrzeń dostępna zarówno dla użytkownika, jak i gościa bez konieczności logowania się.
 • „Ograniczona przestrzeń” – obszar, który może być odwiedzany tylko przez użytkownika posiadającego własny login.
 • „Użytkownik” – pracownik, przedstawiciel klienta, agent, który ma pozwolenie na korzystanie z ograniczonych obszarów w celu pełnego korzystania z zakupionych usług.
 • „Gość” – osoba, która może korzystać z przestrzeni publicznej, ale nie ma dostępu do jej pełnego obszaru.

2. Informacje zbierane za pośrednictwem usług

Za pośrednictwem naszych usług zbieramy różnego rodzaju informacje. Podstawą prawną gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez firmę Mediaboard jest przede wszystkim to, że dane te są niezbędne do świadczenia usług zgodnie z Warunkami użytkowania i przetwarzania oraz są uwzględnione w uzasadnionych interesach firmy Monitor, które zostały opisane bardziej szczegółowo w sekcji „W jaki sposób korzystamy z informacje, które zbieramy ”. Przetwarzamy również dane na podstawie zgody i zgody.

2.1 Informacje od użytkowników. Jeśli korzystasz z naszych usług jako użytkownik lub gość, podajesz dane, a my je zbieramy. Przykładami takich danych osobowych są imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon komórkowy i informacje rozliczeniowe. Dane osobowe obejmują również inne informacje, takie jak położenie geograficzne i podobne informacje identyfikujące osoby. Za pośrednictwem naszych usług przekazujesz nam te dane osobowe na różne sposoby.

2.2 Informacje zbierane przez klientów. Klient lub użytkownik może przechowywać i przesyłać dane do systemu klienta. Podmiot monitorujący nie ma bezpośredniego związku z osobami, których dane osobowe są przechowywane jako część danych klientów. Każdy klient jest odpowiedzialny za informowanie klientów i stron trzecich, które są zainteresowane danymi klientów i danymi osobowymi za pośrednictwem naszych usług.

2.3 Informacje gromadzone automatycznie. Gdy użytkownik lub odwiedzający korzysta z jednej z naszych usług, pewne rodzaje informacji mogą być automatycznie przesyłane dzięki różnym technologiom, takim jak pliki cookie, „czyste gify” lub „sygnały nawigacyjne w sieci Web”. To „automatyczne zbieranie” informacji może obejmować adresy IP, adresy urządzeń, identyfikatory, przeglądarkę internetową lub typ urządzenia, strony internetowe otwarte przed i po użyciu aplikacji, strony i inne treści przeglądane przez użytkownika, daty i godziny wizyty. Informacje mogą być również rejestrowane na podstawie komunikacji e-mailowej, na przykład gdy użytkownik lub odwiedzający otworzył wiadomość, kliknął ją lub odpowiedział na nią. Te informacje są zbierane o wszystkich użytkownikach i odwiedzających.

2.4 Usługa zintegrowana. Możesz otrzymać propozycję zalogowania się do naszych usług na podstawie swojej nazwy logowania i hasła za pośrednictwem aplikacji innych firm, takich jak konto Google, lub możesz poprosić o udostępnienie danych osobowych autoryzowanej zintegrowanej usługi. Po autoryzacji do zalogowania się do zintegrowanego systemu, przekazujesz nam takie informacje jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć, miasto, zdjęcie profilowe i inne przekazane nam informacje, a ich udostępnianie jest chronione niniejszą polityką . Dane osobowe należy sprawdzić w każdym systemie integracji, aby zrozumieć, które informacje są udostępniane, a które powinny być poufne.

2.5 Informacje ze źródeł wewnętrznych. Możemy otrzymywać informacje, w tym dane osobowe od stron trzecich i źródeł z innych usług naszych partnerów, reklam, agencji i innych zintegrowanych systemów. Jeśli uzyskamy takie dane, będziemy je traktować w oparciu o tę politykę.

3. Jak wykorzystujemy informacje, które gromadzimy?

Używamy informacji, które zbieramy na różne sposoby, aby świadczyć nasze usługi i prowadzić naszą firmę i działalność, w tym:

3.1 Świadczenie usług

Używamy informacji niebędących klientami do obsługi, ulepszania i obsługi naszych usług, świadczenia usług i informacji, o które prosisz, aby odpowiedzieć na komentarze i pytania, aby pomóc użytkownikowi w korzystaniu z Usług. Korzystamy z danych klientów wyłącznie na podstawie instrukcji zatwierdzonych przez klientów i użytkowników.

3.2 Doskonalenie usług

Wykorzystujemy informacje do analizy trendów i preferencji odwiedzających i użytkowników w celu ulepszania istniejących usług i opracowywania nowych usług. W tym celu konieczne jest, aby Monitor przetwarzał dane klientów, które następnie są anonimizowane do wymaganego formularza.

3.3 Komunikacja

Możemy wykorzystywać adresy e-mail użytkowników i gości – inne niż adresy e-mail klientów – do kontaktowania się z użytkownikiem lub odwiedzającym w sprawach administracyjnych, takich jak obsługa klienta, interwencje dotyczące mienia, nadużycia i prawa do zniesławienia związane z klientem lub danymi osobowymi na naszych platformach usługowych. i informacje o wydarzeniach związane z produktami i usługami oferowanymi przez strony trzecie, z którymi współpracujemy. Masz możliwość wypisania się z sekcji „Twoje wybory”.

3.4 Pliki cookies i technologia śledzenia

Używamy informacji, które są zbierane automatycznie i które są gromadzone na podstawie naszych usług za pomocą plików cookie i podobnych technologii; (I) personalizować nasze usługi jako przypomnienie dla użytkownika lub gościa, które będzie kontynuowane lub nie będzie kontynuowane przy następnym logowaniu; (II) dostarczania spersonalizowanych reklam, treści i informacji; (III) monitorować i analizować skuteczność naszych usług i działań marketingowych osób trzecich; (IV) monitorować ogólne wykorzystanie witryny jako łączną liczbę odwiedzających i przeglądanych stron; (V) śledź loginy, śledź swoje wpisy, oferty i wszystkie reklamy oraz inne działania w naszych usługach. Możesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookie na stronie All About Cookies.

3.5 Analytika

Używamy Google Analytics do pomiaru i oceny dostępu w publicznych obszarach serwisu oraz do tworzenia nawigacji administratora. Google działa niezależnie od nas i ma własną politykę prywatności, do której zapoznania się zachęcamy. Google może wykorzystywać informacje zebrane za pośrednictwem Google Analytics do oceny działań osób odwiedzających Witrynę. Po więcej informacji odwiedź Google Analytics Privacy and Data Sharing.

Opracowaliśmy środki pomagające chronić informacje uzyskane za pośrednictwem Google Analytics. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych podstaw problemów technicznych i administrowania naszą stroną oraz do identyfikacji preferencji odwiedzających. W takim przypadku dane będą miały nierozpoznawalną formę. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji odwiedzających i użytkowników.

4. Komu przekazywane są informacje

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce, świadomie nie ujawniamy nikomu danych osobowych i danych klientów, które zbieramy i przechowujemy w naszym systemie i nie są ujawniane stronom trzecim bez zgody. Możemy ujawniać informacje wyłącznie za Twoją zgodą i pod następującymi warunkami:

4.1 Publicznie dostępne informacje

Wszelkie informacje, które dobrowolnie podasz w publicznym obszarze naszych usług jako profil publiczny, będą dostępne dla wszystkich odwiedzających i użytkowników.

4.2 Usługodawcy

Współpracujemy ze stronami trzecimi w celu dostarczania nam stron internetowych, tworzenia aplikacji, hostingu i utrzymania naszych usług. Te osoby trzecie nie mają dostępu do danych osobowych i danych klientów, aby móc świadczyć nam usługi. Ograniczamy przekazane informacje do tych, które są ściśle niezbędne do jego działania.

4.3 Informacje nieosobowe

Niektóre informacje zbierane automatycznie, uzgodnione lub bezosobowe, są udostępniane stronom trzecim w różnych celach, w tym; (I) zgodność z różnymi obowiązkami; (II) w celach handlowych i marketingowych lub; (III) zapewnienie pomocy w rozpoznawaniu zainteresowań, nawyków, treści, usług i innych funkcji, klientów, użytkowników, odwiedzających.

4.4 Egzekwowanie prawa, procesy i zgodność z przepisami

Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z wymogami prawa oraz w przekonaniu, że są one niezbędne do połączenia z prawem, na podstawie nakazu sądowego lub innego nakazu sądowego i depozytowego.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych, jeśli to konieczne; (I) w sprawach środków dotyczących odpowiedzialności; (II) chronić Firmę przed oszustwami, zarzutami i innymi nielegalnymi działaniami; (III) badać i bronić naszej firmy przed zarzutami stron trzecich; (IV) w sprawach ochrony i integralności naszych usług oraz mienia, za pośrednictwem którego są świadczone nasze usługi; (V) w celu ochrony naszej własności i innych praw, umów i praw.

4.5 Zmiana właściciela

Informacje o użytkownikach i odwiedzających, w tym dane osobowe użytkowników i odwiedzających, mogą być udostępniane i przekazywane w inny sposób nabywcy, obserwującym lub wprowadzane w ramach fuzji, zakupu, sprzedaży udziałów, a także upadłości, upadłości, przymusowego przejęcia, jeżeli w takich przypadkach informacje są dostępne dla jednej do trzech innych stron. Nawet w takich przypadkach wszelkie udostępnianie danych jest zgodne z polityką ochrony danych, która jest nadal przestrzegana. Dane klienta mogą być fizycznie lub elektronicznie przekazywane nabywcy, następcy lub wprowadzane w ramach fuzji lub zakupu.

5. Twój wybór

5.1 Dostęp, edycja, usuwanie

Szanujemy Twoją prywatność i zapewniamy rozważny dostęp do danych osobowych, które możesz skonfigurować w naszym systemie. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, zmodyfikować lub usunąć jakiekolwiek dane, które posiadamy o Tobie uzyskane za pośrednictwem systemu integracyjnego, możesz skontaktować się z nami w sekcji „Skontaktuj się z nami”. Na podstawie Twojej prośby dane w bazie danych zostaną zmodyfikowane i usunięte.

Możesz zaktualizować, poprawić lub usunąć informacje na swoim koncie i ustawić preferencje w Ustawieniach konta. Należy pamiętać, że zmiany aktualizacyjne będą rejestrowane w bazie danych z opóźnieniem.

Możesz odmówić udostępnienia pewnych informacji, co uniemożliwi nam oferowanie pełnego zakresu naszych usług.

Możesz wszcząć dochodzenie w dowolnym momencie, aby sprawdzić, czy Twoje dane są wykorzystywane zgodnie z prawem, czy nie, chyba że uzgodniono inaczej w umowie. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały niewłaściwie wykorzystane, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych firmy Mediaboard pod adresem dpo@mediaboard.com. Masz również prawo do złożenia skargi dotyczącej prywatności.

Środek ten nie dotyczy danych, które są częścią danych klienta. W takim przypadku zarządzanie danymi podlega Polityce prywatności klienta, a za wszelkie modyfikacje odpowiada klient.

5.2 Nawigacja danych

Możesz zrezygnować z szeregu informacji nawigacyjnych dotyczących Twojej wizyty w witrynie za pośrednictwem Google Analytics tutaj.

5.3 Ukończenie komunikacji handlowej

Jeśli otrzymasz od nas komercyjną wiadomość e-mail, możesz w każdej chwili zrezygnować z jej subskrypcji, postępując zgodnie z procedurą podaną w tej wiadomości lub wysyłając wiadomość e-mail z prośbą w sekcji „Kontakt”.

Użytkownicy mogą przeglądać i dostosowywać ustawienia związane z charakterem i częstotliwością otrzymywanych od nas komunikatów promocyjnych, uzyskując dostęp do zakładki „Funkcjonalność konta” w Serwisie.

Należy pamiętać, że jeśli zrezygnujesz z subskrypcji lub w inny sposób zmienisz ustawienia dotyczące otrzymywania informacji handlowych, przetworzenie Twojej prośby może zająć do 10 dni roboczych. Mimo to nadal będziesz otrzymywać wiadomości administracyjne z naszego serwisu.

Mediaboard nie ma bezpośredniego związku między klientem klienta a stronami trzecimi, które również przetwarzają dane osobowe. W takim przypadku osoba, która chce zmienić, usunąć lub wypisać się z newslettera, musi kontaktować się bezpośrednio z klientem lub reprezentującym ją użytkownikiem. Jeśli klient chce usunąć dane, udzieli odpowiedzi w ciągu trzydziestu (30) dni wyłącznie na podstawie pisemnego żądania klienta odpowiedzialnego za dane osobowe, chyba że mamy inne prawo do usunięcia tych danych bez żądania . Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania kopii danych w celach archiwalnych lub w celu ochrony naszych praw w postępowaniu sądowym. Wszystkie takie wnioski należy przesyłać za pośrednictwem sekcji „Skontaktuj się z nami” i zawierać odpowiednie informacje, na podstawie których można wyrazić zgodę.

6. Usługi stron trzecich

Nasze usługi mogą zawierać linki do witryn osób trzecich. Wszelkie informacje, które udostępniasz w witrynach stron trzecich, podlegają ich systemom ochrony danych i bezpieczeństwa. W takim przypadku podmiot monitorujący nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo usług i informacji przekazywanych osobom trzecim. W takich przypadkach prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony tych podmiotów, zanim przekażesz im swoje dane.

7. Ochrona prywatności

Podmiot monitorujący działa zgodnie z Polityką prywatności UE-USA, która podlega zasadom Stanów Zjednoczonych Departament Handlu w sprawie ochrony danych osobowych, który obowiązuje zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mediaboard s.r.o. posiada certyfikat Departamentu Handlu, który kontroluje zasady ochrony prywatności. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z przestrzeganiem zasad ochrony, sytuacja zostanie przez nie rozwiązana. Więcej informacji na temat ochrony i certyfikatu można znaleźć tutaj.

Zgodnie z zasadami ochrony danych, Monitor zobowiązuje się do rozpatrywania wszelkich reklamacji dotyczących zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Obywatele Unii Europejskiej mogą przesyłać swoje sugestie na adres dpo@mediaboard.com.

Mediaboard zobowiązuje się do współpracy z organami ochrony danych przy rozpatrywaniu skarg dotyczących zasobów ludzkich w stosunku pracy.

W sprawach dotyczących relacji UE-USA oraz ochrony danych osobowych firma jest upoważniona do występowania w charakterze przedstawiciela Federalnej Komisji Handlu (FTC). Zobacz więcej informacji tu.

Podmiot monitorujący będzie spełniał wszystkie wymogi dotyczące prywatności w kwestiach przekazywania danych z UE, w tym kolejne obowiązki.

8. Dodatkowa ochrona praw

Nie będziemy udostępniać żadnych danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z prawem stanu Kalifornia. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym prawie poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem.

9. Przekaz reklamowy oparty na zainteresowaniach

Reklama oparta na zainteresowaniach to zbiór danych z różnych źródeł i platform w celu kierowania reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, na wszystkich jego urządzeniach, takich jak komputer, telefon komórkowy, tablet. Dane są dalej wykorzystywane do kierowania reklam do użytkowników o takich samych lub podobnych zainteresowaniach.

Współpracujemy z kilkoma stronami trzecimi, aby zrozumieć profil i zainteresowania użytkownika. Informacje o ofercie firmy Mediaboard mogą być przesyłane poprzez e-maile promocyjne lub w formie reklam na różnych stronach internetowych i aplikacjach.

Te strony trzecie obejmują; (I) serwery reklam, które zbierają dane na podstawie kliknięć lub wyświetleń użytkownika; (II) partnerzy, którzy zapewniają skuteczność niektórych reklam; (III) partnerzy biznesowi, którzy zbierają dane na podstawie kliknięć lub wyświetleń reklamy przez użytkowników.

We współpracy z tymi stronami trzecimi zbieramy informacje o klientach, użytkownikach i innych osobach za pośrednictwem różnych platform, z których korzystają i gdzie są aktywni. Osoby fizyczne mogą przesyłać informacje bezpośrednio w naszych witrynach lub na platformach stron trzecich, wchodząc w interakcję z naszymi reklamami i wiadomościami e-mail. Możemy używać specjalnych środków powszechnie używanych do tych celów, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, tagi, pliki cookie flash, reklamy na urządzeniach mobilnych i inne technologie. Mamy dostęp do informacji z bazy naszych partnerów biznesowych.

Informacje gromadzone przez nas lub osoby trzecie pozwalają nam uzyskać informacje o tym, co dana osoba kupiła, jakie reklamy i treści przeglądała, jakie reklamy kliknęła i jakie działania wykonała osoba na stronie.

Informacje są gromadzone przez nas i strony trzecie, z którymi współpracujemy, aby zrozumieć zachowania naszych klientów. Dzieje się tak z kilku powodów, w tym: rozpoznawania nowego lub istniejącego klienta, prezentowania bardziej spersonalizowanych treści, oferowania odpowiednich reklam – jeśli wiemy, które reklamy Cię interesują, możemy wyeliminować powtarzające się i nieistotne i odwrotnie, oferować odpowiednie reklamy na innych platformach; witryny osób trzecich i oferujące podobne produkty, takie jak nasza.

Reklamy oparte na zainteresowaniach są oferowane za pośrednictwem poczty elektronicznej i platform innych firm. Te reklamy dotyczące naszych usług mogą być oferowane bezpośrednio za pośrednictwem komunikatów handlowych lub za pośrednictwem osób trzecich.

Gość może zrezygnować z wysyłania reklam zorientowanych na zainteresowania za pośrednictwem reklam, które są mu oferowane w innych witrynach, takich jak YourAdChoices oraz Network Advertising Initiative. Te kroki pozwolą odwiedzającemu zrezygnować z większości – nie ze wszystkich – reklam opartych na zainteresowaniach.

11. Pliki cookies stron trzecich

Prawo nakłada na webmastera obowiązek informowania, czy osoby trzecie zbierają dane i dane osobowe o osobach i ich działaniach w serwisie. Mediaboard zezwala na zbieranie informacji podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie umowy o wykorzystywaniu plików cookies i innych technologii, które zbierają dane z naszego serwisu. Strony trzecie obejmują; (i) partnerzy biznesowi, którzy zbierają informacje do celów reklamowych; (ii) sieci reklamowe, które analizują, czy reklama została wyświetlona i skutecznie skierowana.

Informacje pochodzące od osób trzecich mają na celu lepsze rozpoznanie potrzeb i preferencji klientów w zakresie materiałów reklamowych w Serwisie i całym Internecie.

Partnerzy biznesowi i sieci reklamowe, które angażują się w reklamy oparte na zainteresowaniach, mają dostęp tylko do niewielkiej ilości informacji o profilach użytkowników lub urządzeniach. Możliwe, że nawet ta mniejsza ilość informacji zostanie wykorzystana do reklamy na innych stronach.

Nie udostępniamy stronom trzecim informacji, które mogłyby łatwo zidentyfikować Twój profil (takich jak adres e-mail), jednak informacje o używanym urządzeniu, takie jak adres IP lub MAC, są dostępne dla tych stron. Nie mamy dostępu ani kontroli nad technologiami używanymi przez strony trzecie, a ich praktyki nie podlegają naszej polityce prywatności. O ile w tym dokumencie nie określono inaczej, nie mamy kontroli nad technologiami stron trzecich.

11.1 Na naszej stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • Tylko niezbędne / niezbędne pliki cookie – pliki cookie, które są niezbędne do poruszania się po witrynie i zapewnienia ochrony. Bez tego ustawienia wymagane usługi nie byłyby dostępne. Te pliki cookie nie zbierają informacji o użytkowniku.
 • Potężne pliki cookie – pliki cookie, które zbierają informacje o tym, co użytkownik zrobił w witrynie, które witryny odwiedza najczęściej i czy wystąpiły jakiekolwiek błędy. Te pliki cookie nie zbierają informacji o użytkowniku. Wszystkie uzyskane informacje są anonimowe i służą do ulepszania strony.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie dokonanego wyboru (np. Nazwę użytkownika, język, region) i oferują lepsze ustawienia osobiste. Na tej podstawie witryna może informować Cię o aktualnej pogodzie lub wiadomościach o ruchu drogowym. Pliki cookie zapamiętują również zmiany wprowadzone w obszarze formatowania, takie jak -⁠ rozmiar tekstu, czcionki i inne modyfikacje strony. Mogą być również używane do świadczenia usługi oglądania wideo lub pisania komentarza. Nawet te informacje mogą być anonimowe i nie mogą obserwować ruchu na stronie.
 • Behawioralne pliki cookie – te pliki cookie służą do prawidłowego kierowania reklam. Dostosowują również liczbę wyświetleń reklamy i pomagają ocenić skuteczność kampanii reklamowych. W większości przypadków te reklamy są przesyłane przez firmy reklamowe za zgodą administratora witryny. Pamiętają, że odwiedziłeś stronę i te informacje są udostępniane innym stronom. Targetowanie zależy głównie od technologii organizacji.

12. Prywatność dzieci i młodzieży

Ochrona prywatności dzieci jest bardzo ważna. Nasze usługi nie są przeznaczone ani przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia i nie gromadzimy danych o dzieciach bez zgody rodziców. Jeśli masz mniej niż 18 lat, pod żadnym pozorem nie korzystaj z naszych usług. Jeśli stwierdzimy, że zostały zebrane jakiekolwiek dane o osobach poniżej 18 roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia danych. Jeśli jesteś rodzicem i dowiesz się, że Twoje niepełnoletnie dziecko ma konto na naszej stronie, poinformuj nas o tym pod adresem privacy@mediaboard.com i poproś o usunięcie danych z naszego systemu.

Nasze usługi nie są przeznaczone dla osób nieletnich i nie są przeznaczone do udostępniania danych na żadnej platformie ani między znajomymi. Jeżeli zdarzy się, że osoba niepełnoletnia umieściła dane na naszym serwerze, ma ona prawo żądać usunięcia danych na podstawie niniejszej Polityki prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu, skontaktuj się z nami w sekcji „Kontakt”.

13. Ochrona danych

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów ochrony informacji, które są nam udostępniane. Dbamy o odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą i nieuprawnionym nadużyciem. Obejmuje to sprzęt przeciwpożarowy, ochronę hasłem i kontrolę dostępu. Używamy technologii SSL do szyfrowania danych przesyłanych przez publiczny Internet. Korzystamy również z technologii, która wymaga zgody na dostęp do danych.

Jednak żadna metoda przesyłania danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna. Nie możemy zagwarantować 100% bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych na nasz serwer na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że informacje nie zostaną ujawnione, zmienione ani nie staną się ofiarą jakichkolwiek usterek technicznych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami.

Jeśli zdarzy się, że nasz system ochrony zostanie naruszony, poinformujemy Cię o zdarzeniu na podstawie przyjętego prawa.

14. Gromadzenie danych

Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy użytkownik ma u nas aktywne konto. Ponadto dane są przechowywane tylko przez określony czas, aby osiągnąć cel ich gromadzenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zachowamy i wykorzystamy tylko te informacje, które są niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów, takich jak:

 • Zawartość zamkniętych kont jest usuwana w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania.
 • Kopie zapasowe danych są przechowywane przez 3 miesiące.
 • Informacje o zawarciu transakcji pomiędzy klientem a firmą Mediaboard są przechowywane w ewidencji przez okres 10 lat na podstawie estońskiego General Part of the Civil Code Act.

15. Ustawienia prywatności

Chociaż możesz ustawić własną prywatność, pamiętaj, że żaden system bezpieczeństwa nie jest doskonały i nieprzenikniony. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie zasad. Ponadto nie możemy kontrolować wszystkich użytkowników, którym zdecydujesz się udostępniać swoje dane osobowe. Nawet jeśli informacje na stronie zostaną usunięte, nie możemy zagwarantować, że nie zostały zapisane lub skopiowane przez osobę trzecią, gdy były dostępne w witrynie. Nie możemy zagwarantować, że przesłane przez Ciebie dane nigdy nie będą widoczne przez osobę nieuprawnioną.

16. Transfer danych

Twoje dane mogą być przenoszone i przechowywane za pośrednictwem bazy danych usług, która jest przechowywana w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mogą nie mieć takiej samej polityki prywatności jak kraj, w którym przesłałeś swoje dane. Jeśli przekazujemy dane osobowe do Stanów Zjednoczonych, chronimy je zgodnie z opisem w niniejszej polityce.

Nasze serwery znajdują się w USA i Czechach. Klienci z Unii Europejskiej korzystają z danych z europejskiego centrum danych w Pradze (CZE). Będziemy przestrzegać wszystkich przepisów RODO i zapewnić odpowiednią ochronę podczas przesyłania danych z Europy do USA.

Jeśli jesteś z Niemiec i potrzebujesz innych dokumentów, skontaktuj się z naszą firmą.

17. Kontrola i przetwarzanie danych

Mediaboard nie jest właścicielem, nie kontroluje ani nie wykorzystuje bezpośrednio żadnych danych przechowywanych przez klienta za pośrednictwem naszego serwisu. Tylko klient i sam użytkownik mają bezpośredni dostęp do tych danych. Mediaboard nie ma bardziej szczegółowych informacji o tym, co klient przechowuje na północy i jakie informacje są tutaj przekazywane, chyba że ma bezpośrednie pozwolenie od klienta.

Ponieważ Mediaboard nie zbiera i nie określa bezpośrednio wykorzystania jakichkolwiek danych osobowych wprowadzonych przez klientów na naszej północy, a ponieważ nie jest to główny cel, dla którego dane te są gromadzone, firma nie jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej ( Rozporządzenie (UE) 2016/679), „RODO”) i nie jest powiązane z obowiązkami RODO. Mediaboard działa tylko jako procesor danych klienta, które klient przesyła na nasz serwer. Jeśli dane są przekazywane i udostępniane osobom trzecim, odbywa się to zawsze tylko za zgodą klienta.

Klient lub Użytkownik jest administratorem na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że klient sam sprawdza przechowywane dane osobowe, a także cel i ich przyszłe przetwarzanie.

Mediaboard nie ponosi odpowiedzialności za zawartość danych osobowych w danych klienta i innych informacji znajdujących się na serwerze. Podobnie firma nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki klient lub użytkownik będzie postępować z jego danymi osobowymi.

18. Zmiany i aktualizacje tej polityki

Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, aby otrzymywać informacje o zmianach. Upewnij się, że zmiany są zgłaszane za pośrednictwem naszych usług i że dokument zawsze zawiera datę ostatniej aktualizacji zgodnie z prawem. Dalsze przebywanie na stronie i korzystanie z naszych usług jest oznaką przestrzegania i znajomości niniejszego regulaminu.

19. Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, uwag dotyczących niniejszej polityki i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem info@monitora.pl. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących treści niniejszej polityki, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w firmie Mediaboard pod adresem dpo@mediaboard.com.

 

Data ostatniej aktualizacji: 15.1.2021.

Chętnie pomożemy we wdrożeniu RODO. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę się z nami skontaktować.