PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Mediaboard v Transparency International ČR 

Mediaboard pomáha posilňovať transparentnosť v ČR

Urobte z Mediaboardu pilier vašej komunikačnej stratégie
a sledujte, ako sa o vás hovorí. Využite monitoring médií na to, aby ste boli o krok vpred, poznali aktuálne trendy, nadväzovali vzťahy s kľúčovými novinármi a získavali cenné informácie
o preferenciách vášho publika.

TRI
hlavné ciele

monitor

Sledovanie verejného obstarávania a korupcie

Umožňujeme efektívne monitorovať verejné zákazky a dohliadať nad korupčnými prípadmi.

monitor

Neustály mediálny prehľad

Pomáhame mať neustály prehľad
o médiách a zdieľať informácie naprieč tímom.

monitor

Jednoduchšie vyhľadanie článkov v archíve

Poskytujeme kvalitný mediálny archív na jednoduché vyhľadávanie historických článkov.

Vyskúšať zadarmo
Výzva

Prekonávanie problémov s viditeľnosťou

Naša spolupráca s Transparency International ČR začala už pred rokom 2015. Predtým v TI nepoužívali žiadny nástroj na monitoring médií a museli sa spoliehať na klasické vyhľadávanie v online vyhľadávači či priame manuálne sledovanie médií. Transparency International ČR je totiž s viac ako 4000 zmienkami v médiách ročne jednou
z najcitovanejších mimovládnych organizácií v Česku.

video
video

„Mediaboard používame v Transparency od roku 2015 a je pre nás úplne zásadným nástrojom, bez ktorého by sme sa nezaobišli. Šiestym rokom tak'dostávame denný prehľad o mediálnych zmienkach, kde a v akej súvislosti sa o TI hovorí a v akom sentimente.

Monitorujeme celý český mediálny priestor od printu, cez online až po rádio a TV. Monitorujeme prebiehajúce korupčné kauzy, verejné zákazky, protikorupčnú legislatívu, obranný sektor a ďalšie témy súvisiace s prácou TI.“

David Kotora

Head of Communication @Transparency International CZ

riešenia

Prispôsobiteľné dashboardy

Dashboardy sú prispôsobené potrebám celého tímu a menia sa podľa aktuálnych tém. Konštantne ale sledujú napr. najčastejšie mediálne zdroje, v ktorých sa objavujú v rámci rôznych období, alebo najčastejšie pojmy spomenuté v súvislosti s nimi.

Mediálny archív

Cenný zdroj pre odhalenie súvislostí z minulosti, ktorý uľahčuje riešenie aktuálnych prípadov. Ľahko si dohľadajú vzťahy medzi rôznymi osobami, či firmami.

Komplexné reporty

Poskytujú podrobný prehľad o mediálnom pokrytí a dosahu, čo je obzvlášť cenné hlavne po vydaní tlačovej správy alebo rozhovoru. Nechýba ani prehľad o tom, čo sa deje na sociálnych sieťach.

Mobilné aplikácie pre okamžitý prístup k informáciám

Mobilná aplikácia Mediaboard zaisťuje rýchly prísun kľúčových informácií, zasiela upozornenie na nové zmienky v médiách, a to ihneď po ich publikácii.

Vyskúšať zadarmo

Zvýšte svoj mediálny dopad: Preskúmajte Mediaboard a posuňte svoju komunikáciu ešte dnes!

Spojte sa s nami
Ste pripravení posunúť svoju komunikáciu?

Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a my sa vám čoskoro ozveme.

Odoslaním správy súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov