GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte, a děkujeme za Váš zájem o ochranu soukromí v Monitora Media s.r.o. (“Monitora”, “Mediaboard”, “my,” ), o naši webovou stránku www.mediaboard.com (“stránka”) a všech dalších příbuzných stránek, stažitelných softwarů, mobilních aplikací (včetně aplikací na tablet) a dalších námi nabízených službách, které jsou chráněny naší směrnicí (dále i jako Privacy Policy). Stejně tak jako veškerá další komunikace jak osobní, tak e-mailová, psaná i telefonická (společně, dohromady s naší stránkou a “službami”).

Tato Privacy Policy (“Policy”) popisuje informace, které shromažďujeme skrze naše služby, to jak tyto informace používáme a sdílíme a kroky, které děláme pro ochranu. Navštívením stránky nebo zakoupením naší služby akceptujete zásady ochrany soukromí definované v Podmínkách. Podmínky představují výňátek z interních směrnic a pravidel a popisují to, jak zacházíme s osobními daty našich uživatelů. Mají informativní charakter, nejsou právně závazné a nepopisují primárně funkcionalitu aplikací, ale obecné postupy a pravidla na úrovni správy přístupů do aplikací, webů, cookies a podobně.

Tato politika je zakomponována do Monitora Podmínky služby.

1. Definice

 • “Klient” –⁠ zákazník společnosti Monitora.
 • “Data klienta” –⁠ osobní data, reporty, adresy a další dokumenty v elektronické podobě, které uživatel služby ukládá do systému.
 • “Osobní data” –⁠ všechny informace spojené s rozpoznáním a identifikací osoby.
 • “Veřejný prostor” –⁠ oblast, která je dostupná jak uživateli, tak i návštěvníkovi bez nutnosti přihlášení.
 • “Omezený prostor” –⁠ oblast, která může být navštívena jen uživatelem s vlastním přihlášením.
 • “Uživatel” –⁠ zaměstnanec, zástupce klienta, agent, který má povolení používat omezené oblasti pro využívání zakoupených služeb v plné míře.
 • “Návštěvník” –⁠ jedinec, který může využít veřejného prostoru, ale nemá přístup do plné oblasti.

2. Informace shromážděné v rámci služeb

Skrze naše služby shromaždujeme různé typy informací. Právní základ shromažďování a používání osobních informací společností Monitora je primárně ten, že data jsou nezbytná pro nabízení služeb na základě Podmínek užívání a zpracování, a je zahrnut v Monitora zákonných zájmech, které jsou hlouběji popsány v sekci “Jak používáme informace, které shromažďujeme”. Také zpracováváme data na základě souhlasu a svolení.

2.1 Informace od uživatelů.

Pokud používáte naše služby jako uživatel nebo návštěvník, Vy data poskytujete a my je shromažďujeme. Příklady těchto osobních údajů jsou například jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, mobilní telefon a fakturační údaje. Osobní data obsahují i další informace jako geografickou polohu a podobné informace identifikující jedince. Tato osobní data nám poskytujete různými způsoby skrze naše služby.

2.2 Informace sbírané klienty.

 Klient nebo uživatel může ukládat a nahrávat data do systému klientů. Monitora nemá žádný přímý vztah s jedinci, jejichž osobní data jsou ukládány v rámci klientských dat. Každý klient je odpovědný informovat zákazníky a třetí strany, které jsou zainteresovány v klientských datech a osobních informacích skrz naše služby.

2.3 “Automaticky sesbírané” informace.

 Když uživatel nebo návštěvník použije některou z našich služeb, mohou být automaticky nahrány určité typy informací díky různým technologiím jako cookies, “clear gifs” nebo “web beacons”. Toto “automatické shromáždění” informací může zahrnovat IP adresy, adresy zařízení, ID, webový prohlížeč nebo typ zařízení, webové stránky otevřené před a po užití aplikace, stránky a další obsah, který uživatel shlédl, data a čas návštěvy. Také mohou být zaznamenávány informace na základě e-mailové komunikace, jako kdy uživatel nebo návštěvník otevřel, kliknul nebo odpověděl na zprávu. Tyto informace jsou shromažďovány o všech uživatelích i návštěvnících.

2.4 Integrovaný servis.

 Může Vám být nabídnuto přihlásit se do našich služeb, na základě přihlašovacího jména a hesla, skrze aplikace třetí strany jako Google účet nebo máte možnost požádat o autorizovaný integrovaný servis pro poskytnutí osobních informací. Po autorizaci pro přihlášení do integrovaného systému nám poskytujete informace jako jsou jméno, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, město, profilový obrázek a další informace, které jsou nám poskytované a jejich sdílení je chráněno touto politikou. Osobní informace by měly být kontrolovány v každém integračním systému pro porozumění, které informace jsou sdíleny a které by měly být tajné.

2.5 Informace z vnějších zdrojů.

 Můžeme obdržet informace, zahrnující osobní data od třetích stran a zdroje od dalších služeb našich partnerů, reklam, agentur a dalších integrovaných systémů. Pokud taková data získáme, budeme s nimi zacházet na základě této politiky.

3. Jak používáme informace, které sbíráme

Shromažďované informace používáme různými způsoby pro zajištění našich služeb a vedení naší společnosti a obchodu, zahrnující následující:

3.1 Provoz

Informace –⁠ jiné než klientské, používáme k provozu, ke zlepšení a provozu našich služeb, pro poskytování služeb a informací, které žádáte, k odpovědím na komentáře a otázky pro pomoc uživateli s využíváním služeb. Klientská data využíváme výlučně na základě pokynů schválených klienty a uživateli.

3.2 Vylepšení

Informace používáme k analýze trendů a preferencí návštěvníků a uživatelů pro vylepšení stávajících služeb a pro vyvinutí služeb nových. Pro tento účel je nutné, aby Monitora zpracovávala klientská data, která jsou následně anonymizována do požadované formy.

3.3 Komunikace

Můžeme použít uživatelské a návštěvnické e-mailové adresy –⁠ jiné než klientské, pro kontaktování uživatele nebo návštěvníka kvůli administrativním záležitostem jako zákaznický servis, majetkovým zásahům, právům kvůli zneužívání a hanobení informací spojených s klientskými nebo osobními daty na platformách našich služeb a informování o akcích spojených s produkty a službami, které nabízejí třetí strany, se kterými pracujeme. Máte možnost odhlásit se z odběru na základě sekce “Vaše volby.”

3.4 Cookies a sledovací technologie

Používáme informace, které jsou sbírány automaticky, a ty které jsou shromažďovány na základě našich služeb skrz cookies a podobné technologie; (i) personalizace našich služeb jako pamatování uživatele nebo návštěvníka, které bude nebo nebude pokračovat pro další přihlášení; (ii) zajistit personalizované reklamy, obsah a informace; (iii) monitorovat a analyzovat efektivnost našich služeb a marketingové aktivity třetích stran; (iv) monitorovat celkové používání stránky jako celkový počet návštěvníků a shlédnutých stránek; (v) sledování přihlášení, track your entries, nabídky a všechny reklamy, a další aktivity na našich poskytovaných službách. Více informací o cookies získáte na stránce All About Cookies.

3.5 Analytika

Využíváme Google Analytics pro měření a vyhodnocování přístupů ve veřejných oblastech na stránce a vytváříme navigace pro správce. Google pracuje nezávisle na nás a má svoji vlastní soukromou politiku, kterou doporučujeme k prohlédnutí. Google může použít informace sesbírané skrze Google Analytics pro vyhodnocování aktivit návštěvníků stránek. Pro více informací navštivte Google Analytics Privacy and Data Sharing.

Vytvořili jsme opatření, která pomáhají chránit informace získáná skrze Google Analytics. Data budou použita jen pro nutné základy technických problémů a spravování našich stránek, a pro identifikování preferencí návštěvníků. V tomto případě budou mít data nerozpoznatelnou formu. Žádné tyto informace nejsou použity pro identifikování návštěvníků a uživatelů.

4. Komu jsou informace sdělovány

Až na výjimky popsané v této politice, nikomu záměrně nesdělujeme osobní a klientské informace, které sbíráme a ukládáme v našem systému a bez souhlasu nejsou sdělováni ani třetím stranám. Informace můžeme sdělit jen na základě souhlasu a za následujících podmínek:

4.1 Volně přístupné informace

Jakékoli informace, které dobrovolně sdělíte ve veřejné oblasti našich služeb jako veřejný profil, budou k dispozici pro všechny návštěvníky a uživatele.

4.2 Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme se třetími stranami, které nám poskytují webové stránky, vývoje aplikací, hosting a udržování našich služeb. Tyto třetí strany nemají přístup k osobním a klientským datům, aby nám byly schopny služby poskytovat. Poskytované informace limitujeme jen na ty, které jsou nezbytně nutné pro fungování.

4.3 Neosobní identifikovatelné informace

Určité automaticky sbírané informace, odsouhlasená nebo neosobní, jsou třetím stranám přístupné na různé účely zahrnující; (i) vyhovění různorodým závazkům; (ii) pro obchodní a marketingové účely nebo; (iii) pro poskytnutí asistence při identifikování zájmů, návyků, obsahu, služeb a dalších funkcí, klientů, uživatelů, návštěvníků.

4.4 Právní vymáhání, procesy a soulad s pravidly

Osobní data mohou být sdílena na základě vyžadování zákona a v domnění, že data jsou nezbytné pro sloučení se zákonem, na základě soudního příkazu nebo jiného soudního a vkladního nařízení.

Vyhrazujeme si právo na sdílení osobních informací pokud je to nutno; (i) v otázkách opatření právní odpovědnosti; (ii) ochraně společnosti od podvodů, obvinění a dalších protizákonných aktivit; (iii) vyšetření a obraně naší společnosti proti obvinění třetími stranami; (iv) v otázkách ochrany a integrity našich služeb a majetků, díky kterému jsou naše služby poskytovány; (v) k ochraně našeho majetku a dalších práv, uzavřených smluv a ochraně práv.

4.5 Změna majitele

Informace o uživatelích a návštěvnících, zahrnující osobní data o uživatelích a návštěvnících, mohou být sdíleny a jinak přenášeny na nabyvatele, následovníky nebo zadány jako část fúze, koupě, prodeje podílu, stejně tak jako insolvenci, bankrotu, nucenému převzetí správy, kde v těchto případech jsou informace dostupné jedné až třem dalším stranám. I v takových případech je veškeré poskytování dat v souladu s politikou ochrany dat, která je dodržována i nadále. Data klienta mohou být fyzicky nebo elektronicky přenesena na nabyvatele, nástupce nebo zadána jako část fúze nebo koupě.

5. Vaše volba

5.1 Přístup, oprava, smazání

Respektujeme Vaše soukromí a poskytujeme Vám uvážlivý přístup k osobním datům, který si můžete nastavit v našem systému. Pokud si přejete zpřístupnit, pozměnit nebo vymazat jakákoli data, které máme o Vás v evidenci získaná skrz integrační systém, můžete nás kontaktovat v sekci “Kontaktujte nás”. Na základě Vašeho požadavku, budou data v databázi upravena a smazána.

Můžete aktualizovat, opravit nebo vymazat informace  ve Vašem účtu a nastavit si preference na Nastavení účtu. Berte prosím v potaz, že aktualizování změn bude v databázi zaregistrováno se zpožděním.

Můžete odmítnout sdílení určitých informací, na základě čehož my Vám nebudeme schopni nabídnout plný rozsah našich služeb.

Kdykoli můžete vznést podnět k prošetření, zda jsou Vaše data používána legálně či nikoli, pokud není ve smlouvě řešeno jinak. Pokud věříte, že Vaše osobní data byla zneužita, prosím kontaktujte Monitora’s Data Protection Officer na stránce dpo@monitora.cz. Máte také právo vznést stížnost týkající se ochrany osobních údajů.

Toto opatření se nevztahuje na data, která jsou součástí klientských dat. V tomto případě podléhá management dat Privacy Policy klienta a veškeré úpravy jsou zodpovědností klienta.

5.2 Navigace dat

Můžete se odhlásit ze série navigačních informací o Vaší návštěvě na stránce skrze Google Analytics zde.

5.3 Odhlášení z komerční komunikace

Pokud od nás dostanete komerční e-mailové sdělení, můžete se z něj kdykoli odhlásit na základě postupu přiloženém v daném e-mailu nebo posláním e-mailu s požadavkem v sekci “Kontaktujte nás”.

Uživatelé mohou zobrazit a upravit nastavení související s povahou a frekvencí propagační komunikace, kterou od nás dostávají, přístupem na kartu „Account functionality“ ve Službě.

Prosím, mějte na vědomí, že pokud se odhlásíte či jinak změníte nastavení o odběru komerčních sdělení, může trvat až 10 pracovních dnů než bude žádost vyřízena. I tak budete nadále dostávat administrativní sdělení z našeho servisu.

Monitora nemá žádný přímý vztah mezi zákazníkem klienta a třetími stranami, které také zpracovávají osobní data. Jedinec, který si přeje v tomto případě pozměnit, vymazat nebo se odhlásit od odběru novinek, musí jednat přímo s klientem nebo uživatelem, který je zastupuje. Pokud si klient přeje odstranit data, bude mít odpovězeno do třiceti (30) dnů jen na základě písemné žádosti od klienta, který za osobní data zodpovídá, pokud nemáme jiné právo tato data smazat bez žádosti. Vyhrazujeme si právo zanechat si kopii dat pro archivní účely nebo na ochranu našich práv v soudních procesech. Všechny tyto žádosti musí být poslány skrze sekci “Kontaktujte nás” a musí obsahovat relevantní informace na základě kterých může být žádosti vyhověno.

6. Služby třetích stran

Naše služby mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Jakékoli informace, které sdílíte na stránkách třetích stran, spadají pod jejich politiku ochrany údajů a bezpečnostních systémům. Monitora není v takovém případě odpovědná za bezpečnost služeb a informací, které jsou třetím stranám poskytnuty. Žádáme Vás, abyste se v takovýchto případech informovali o ochranné politice těchto subjektů před tím, než jim sdělíte svoje informace.

7. Ochrana soukromí

Monitora subjekt pracuje s EU-US Privacy Policy, která podléhá principům U.S. Department of Commerce o ochraně osobních údajů, která je platná jak pro státy Evropské unie, tak pro Spojené státy americké. Monitora Media s.r.o. má certifikát Department of Commerce, která kontroluje principy ochrany soukromí. Pokud je jakýkoli problém s dodržováním principů ochrany, bude situace z jejich strany řešena. Více informací o ochraně a certifikátu naleznete zde.

V souladu s principy ochrany údajů se Monitora zavazuje k vyřešení všech stížností o shromažďování a používání osobních informací. Občané Evropské unie mohou své podněty posílat na dpo@monitora.cz.

Monitora se zavázala ke spolupráci s nařízeními týkajícími se ochrany (DPAs) pro vyřízení stížností týkající se lidských zdrojů v zaměstnaneckém vztahu.

V případech týkajících se vztahu EU-US a ochrany osobních údajů, je společnost zmocněna jednat jako zástupce Federal Trade Commission (FTC). Více informací naleznete zde.

Monitora splní všechny požadavky ochrany osobních údajů v záležitostech přenosu dat z EU, včetně následných odpovědností.

8. Další ochrana práv

Nebudeme sdílet žádné osobní informace se třetími stranami pro přímé marketingové účely na základě kalifornského práva. V případě jakýchkoli změn v tomto zákoně Vás budeme dopředu informovat.

9. Reklamní sdělení na základě zájmů

Reklamní sdělení na základě zájmů je souhrn dat z různých zdrojů a platforem s účelem zacílení reklamy podle zájmů uživatele, a to na všech jeho zařízeních jako počítač, mobilní telefon, tablet. Data jsou dále využívána k vhodnému zacílení pro uživatele stejných nebo podobných zájmů.

Pracujeme s několika třetími stranami za účelem porozumění profilu uživatele a jeho zájmů. Informace o nabídce společnosti Monitora mohou být posílány skrze reklamní e-maily nebo v podobě reklamy na různých webových stránkách a aplikacích.

Tyto třetí strany zahrnují; (i) reklamní servery, které shromažďují data na základě kliknutí nebo zobrazení reklamy uživatelem; (ii) partnery, kteří zajišťují efektivnost určitých reklam; (iii) obchodní partnery, kteří shromažďují data na základě kliknutí nebo zobrazení reklamy uživatelem.

Ve spolupráci s těmito třetími stranami shromažďujeme informace o klientech, uživatelích a dalších jedincích skrze různé platformy, které využívají, a kde jsou aktivní. Jedinci mohou podat informace přímo na našich stránkách nebo na platformách třetích stran na základě interakce s našimi reklamami a e-maily. Můžeme využívat speciální prostředky, které se běžně pro tyto účely používají jako cookies, beacons, pixels, tags, flash cookies, reklamy na mobilních zařízeních a další technologie. Máme přístup k informacím z databáze naši obchodních partnerů.

Informace, které my nebo třetí strany shromažďují, umožňují získat informace o tom, co si člověk koupil, jaké reklamy a obsah mu byl zobrazen, na které reklamy kliknul a akce, které jedinec na stránce provedl.

Informace jsou námi i třetími stranami, se kterými pracujeme, shromažďovány za účelem porozumění behaviorálních aktivit našich zákazníků. Je tomu tak z několika důvodů zahrnujících: rozpoznání nového nebo stávajícího zákazníka, pro prezentování více personalizovaného obsahu, nabídnutí relevantních reklam –⁠ pokud víme, jaké reklamy Vás zajímají, můžeme eliminovat opakované a nepodstatné, a naopak, zároveň nabídnout relevantní reklamy na jiných platformách a stránkách třetích stran, a nabídnutí podobných produktů jako je ten náš.

Zájmově orientované reklamy Vám jsou nabízeny prostřednictvím e-mailů a platforem třetích stran. Tyto reklamy o našich nabízených službách Vám mohou být nabídnuty přímo přes komerční sdělení nebo přes třetí strany.

Návštěvník se může odhlásit od zasílání zájmově orientovaných reklam skrze reklamy, které mu jsou nabízeny na dalších stránkách jako YourAdChoices a Network Advertising Initiative. Tyto kroky umožní návštěvníkovi se odhlásit od většiny –⁠ nikoli od všech, zájmově orientovaných reklam.

11. Cookies třetích stran

Zákon požaduje, aby správce stránek oznamoval, zda třetí strany shromažďují data a osobní informace o jedinci a jeho aktivitách na stránce. Monitora povoluje shromažďování informací třetím stranám jen na základě dohody o používání cookies a dalších technologií, která shromažďují data z našich stránek. Třetí strany zahrnují; (i) obchodní partnery, kteří shromažďují informace k reklamním účelům; (ii), reklamní sítě, které analyzují zda byla reklama zobrazena a úspěšně zacílena.

Informace od třetích stran jsou určeny k lepšímu rozpoznání potřeb zákazníků a jejich preferencí týkajících se reklamního materiálů na stránkách a celém internetu.

Obchodní partneři a reklamní sítě, které se zabývají zájmově cílenou reklamou mají přístup jen k malému množství informací o uživatelských profilech či zařízeních. Je možné, že i toto menší množství informací bude použito i pro reklamu na jiných stránkách.

Se třetími stranami nesdílíme informace, které by dokázaly lehce identifikovat Váš profil (jako je e-mailová adresa), nicméně informace o používaném zařízení jako IP nebo MAC adresa jsou těmto stranám dostupné. Nemáme přístup ani možnost kontroly technologií, která jsou třetími stranami používána a jejich praktiky nepodléhají naší politice ochrany osobních údajů. Pokud není jinak dáno v tomto dokumentu, nemáme kontrolu nad technologiemi třetích stran.

11.1 Na našich stránkách jsou použity následující typy cookies:

 • Výhradně nutné/nezbytné cookies –⁠ Cookies, která jsou nezbytná k pohybu na stránce a zajištění ochrany. Bez tohoto nastavení by služby, které jsou požadovány, nebylo možné vykonávat. Tyto cookies neshromažďují informace o uživateli.
 • Výkonné cookies –⁠ Cookies, která sbírají informace o tom, co uživatel na stránce dělal, na jaké stránky chodí nejčastěji a jestli se vyskytly nějaké chyby. Tato cookies neshromažďují informace o uživateli. Všechny získané informace jsou anonymní a slouží k vylepšování stránek.
 • Funkční cookies –⁠ Tato cookies umožňují, aby si stránka zapamatovala výběr, který jste učinili (jako přihlašovací jméno, jazyk, region) a nabídla lepší osobní nastavení. Na základě toho Vám může stránka oznamovat aktuální počasí nebo dopravní zpravodajství. Cookies si také pamatuje změny, které jste udělali v oblasti formátování jako –⁠ velikost textu, fonty a další úpravy stránky. Také mohou být použita pro poskytnutí služby sledování videa nebo napsání komentáře. I tyto informace mohou být anonymní a nemohou pozorovat pohyb na stránce.
 • Cookies zaměřené na behaviorální chování –⁠ Tato cookies jsou používána ke správnému zacílení reklamy. Také upravují počet, kolikrát se Vám jedna reklama zobrazí a pomáhají vyhodnocovat efektivnost reklamních kampaní. Většinou jsou tyto reklamy nahrány reklamními společnostmi se souhlasem správce stránky. Pamatují si, že jste stránku navštívili a tato informace je sdělena i dalším stranám. Zacílení většinou závisí na technologiích organizací.

12. Soukromí mladistvých a dětí

Ochrana soukromí dětí je velmi důležitá. Naše služby nejsou zaměřeny ani určeny pro děti mladší 18 let, a ani bez souhlasu rodičů neshromažďujeme o dětech data. Pokud Vám je méně než 18 let, prosím nevyužívejte náš servis za žádných okolností. Pokud zjistíme, že se nějaká data o osobách mladších 18 let shromáždila, přijmeme náležité kroky k tomu, aby byla data vymazána. Pokud jste rodič a zjistíte, že Vaše nezletilé dítě má účet na našich stránkách, informujte nás prosím na privacy@monitora.cz a vyžádejte si smazání dat z našeho systému.

Naše služby nejsou určeny pro používání mladistvými a nejsou určeny ke sdílení dat na žádných platformách, ani mezi přáteli. Pokud se stane to, že nezletilý nahrál data do našeho serveru, má právo, aby na základě této Ochrany osobních údajů byla data vymazána. Pokud máte jakékoli otázky týkající se tohoto tématu, kontaktujte nás v sekci „Kontaktujte nás”.

13. Ochrana dat

Dodržujeme obecně dané standardy o ochraně informací, která jsou nám sdílena. Zachováváme náležitou administrativní, technickou i fyzickou ochranu osobních údajů před náhodným nebo nelegálním zničením, ztrátou a neautorizovaným zneužitím. To zahrnuje protipožární zařízení, ochranná hesla a přístupové kontroly. Využíváme SSL technologii pro kódování dat při přenosu skrze veřejný internet. Dále používáme technologii vyžadující souhlas s přístupem k datům.

Nicméně, žádná metoda přenosu dat skrze internet není 100% bezpečná. Nemůžeme Vám zaručit 100% bezpečnost žádných informací, které nahrajete na náš server a činíte tak na své vlastní riziko. Také Vám nemůžeme zajistit, že informace nebude odhalena, pozměněna nebo nebude obětí nějaké technické závady. Pokud máte pocit, že Vaše osobní data byla narušena, prosím kontaktujte nás.

Pokud se stane, že bude náš ochranný systém narušen, budeme Vás o události informovat na základě přijatého zákona.

14. Zadržování dat

Osobní data shromažďujeme jen po dobu, co má u nás uživatel aktivní účet. Nadále jsou data zadržována jen na určitou dobu tak, aby byl dokončen účel jejich shromáždění, pokud není zákonem dáno jinak. Zachováme si a použijeme jen informace, které jsou potřebné ke splnění právních závazků, řešení sporů a k prosazení naších dohod jako:

 • Obsah uzavřených účtů je smazán do 3 měsíců od vypovězení.
 • Zálohy dat jsou zachovány na 3 měsíce.
 • Informace o uzavření obchodu mezi klientem a společností Monitora jsou v záznamech ponechány po dobu 10 let na základě estonského General Part of the Civil Code Act.

15. Nastavení

Přestože si můžete nastavit soukromí podle sebe, berte prosím v potaz, že žádný bezpečnostní systém není dokonalý a neproniknutelný. Nemáme žádnou zodpovědnost za obcházení pravidel. Vedle toho nemůžeme kontrolovat všechny uživatele , se kterými se rozhodnete sdílet svá osobní data. I pokud jsou informace na stránce smazány, nemůžeme zaručit, že si je třetí strana neuložila nebo nezkopírovala, zatímco byly na stránce přístupné. Nemůžeme Vám zaručit, že data která nahrajete nebudou nikdy viděna neautorizovanou osobou.

16. Přenos dat

Vaše data mohou být přesunuta a uložena skrze servis databáze, která je uložena v USA. USA nemusí mít stejnou politiku ochrany osobních údajů jako země, ve které jste data nahráli. Pokud my přenášíme osobní data do USA, chráníme je tak, jak je popsáno v této politice.

Naše servery jsou umístěny v USA a v ČR. Zákazníci z Evropské unie využívají data z evropského datacentra v Praze (CZE). Budeme splňovat všechna nařízení GDPR a budeme provádět adekvátní ochranu při přenosu dat z Evropy do USA.

Pokud jste z Německa a potřebujete odlišné dokumenty, prosím kontaktujte naši společnost.

17. Kontrolování a zpracování dat

Společnost Monitora nevlastní, nekontroluje a přímo nevyužívá žádná data uložená klientem skrz naši službu. Jedině klient a uživatel sám má přímý přístup k těmto datům. Společnost Monitora nemá bližší informace o tom, co klient na sever ukládá, a jaké informace jsou zde sdělovány, pokud k tomu nemá od klienta přímé svolení.

Protože společnost Monitora neshromažďuje a přímo neurčuje použití žádných osobních dat zadaných klientem na našem severu, a protože to ani není hlavním účelem, proč jsou data shromažďována, společnost není kontrolorem na základě Regulace Evropské Unie o ochraně dat (Regulation (EU) 2016/679, “GDPR”) a není spojován s povinnostmi týkajícími se GDPR. Společnost Monitora působí jen jako zpracovatel klientských dat, která klient sám nahraje na náš server. Pokud jsou data přenášena a poskytována třetím stranám, je to vždy jen na základě svolení klienta.

Klient nebo uživatel je kontrolorem na základě Regulace o osobních datech. To znamená, že klient si sám kontroluje uložená osobní data, stejně tak jako účel a jejich budoucí zpracování.

Společnost Monitora není zodpovědná za obsah osobních informací v klientských datech a dalších informacích na serveru. Stejně tak není společnost zodpovědná za to, jak klient nebo uživatel bude se svými osobními informacemi dále nakládat.

18. Změny a aktualizace této politiky

Prosím, navštěvujte tuto stránku pravidelně, abyste zůstali informováni o změnách. Ujistěte se, že změny budou nahlášeny skrze naše služby a dokument bude vždy obsahovat datum poslední aktualizace v souladu se zákonem. Vaše další setrvání na stránce a využívání našich služeb je známkou souladu a seznámením se s těmito nařízeními.

19. Data slouží pro vaše interní potřeby

Klient nebo uživatel Monitory není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele poskytnout nebo jakkoli zpřístupnit dodané informace třetím osobám.

20. Jak nás kontaktovat?

V případě jakýchkoli otázek, připomínek, komentářů týkajících se této politiky a ochrany osobních dat, nás prosím kontaktujte na info@monitora.cz. Pokud máte nějaké připomínky k obsahu této politiky, kontaktujte prosím osobu pověřenou ochranou osobních údajů ve společnosti Monitora na dpo@monitora.cz.

Poslední aktualizace: 15. ledna 2021